Phần mềm Lục Nhâm thần khóa 2.0

Phiên phản Lục Nhâm thần khóa 2.0 với những thay đổi mang tính bước ngoạt, mang đến nhiều khả năng hơn dành cho các nhà nghiên cứu Nhâm thuật. Hệ thống này là phi thương mại, vui lòng liên hệ với tác giả để khởi tạo tài khoản nghiên cứu của bạn.

CÁC THAY ĐỔI QUAN TRỌNG

Lục Nhâm thần khóa 2.0 được thiết kế lại toàn bộ phần lõi, chuyển từ lập trình hướng thủ tục về lập trình hướng đối tượng, giúp dễ dàng mô phỏng các đối tượng trong Lục Nhâm, từ đó đáp ứng được khả năng mở rộng thành bất kỳ thành phần nào.

Thay đổi phiên bản Bootstrap từ 2.x về 3.x, cho phép tạo giao diện người dùng tốt hơn, ít lỗi hơn.

Bổ sung khả năng cho phép nhiều người sử dụng trên một hệ thống nghiên cứu, các khóa Nhâm nghiên cứu của mỗi cá nhân được bảo mật và chỉ có thể truy cập được  bởi tác giả.

Tối ưu hóa giao diện nghiên cứu bằng cách chia 2 cột có chiều rộng 7/12 hiển thị bảng Nhâm và 5/12 hiển thị các dữ liệu tra cứu. Đây là thành quả của việc thử rất nhiều kiểu thiết kế để tìm được kiểu tối ưu nhất. Thiết kế này cho phép người luôn quan sát được bảng Nhâm mà vẫn có thể sử dụng được các tính năng khác.

Tự động phân loại khóa Nhâm (gom các khóa có những đặc điểm chung) dựa trên chỉ định của người dùng. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi trải qua thời gian nghiên cứu, càng nhiều khóa Nhâm có sự liên quan bởi một yếu tố, càng đủ khả năng để xác định yếu tố đó có tính áp dụng hay không (kiểm chứng lý thuyết).

Tối ưu hóa tính năng truy vấn thần sát, tự động tính toán tất cả vị trí hiện tại của mỗi thần sát cho mỗi khóa Nhâm, bổ sung khả năng tìm thần sát theo tên hoặc tìm theo chi thần.

Bổ sung mục Dữ liệu Nhâm, cho phép lưu trữ thông tin về tất cả các đối tượng Nhâm, giúp người dùng có thể tra cứu thông tin về một đối tượng đã được liên kết ngay lập tức.

Tối ưu hóa jQuery AJAX cho phép hạn chế số lượng tệp yêu cầu tải xuống thiết bị người dùng và nâng cao hiệu năng tra cứu.

Tách riêng khóa kinh tập thành một gói bổ sung, giúp thuận tiện trong việc nâng cấp và sửa lỗi. Xem thêm Lục Nhâm khóa kinh 1.0.

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Phiên bản phần mềm Lục Nhâm thần khóa 2.0 yêu cầu các thành phần sau để hoạt động:

 • WordPress phiên bản 4.9 hoặc cao hơn
 • PHP phiên bản 5.3 hoặc cao hơn
 • mySQL phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
 • ACF phiên bản 5.5 hoặc cao hơn
 • Giao diện có hỗ trợ hoặc không xung đột với Twiter Bootstrap phiên bản 3.x
 • Thiết bị truy cập tầm trung với trình duyệt hỗ trợ HTML5 và CSS3

Lưu ý: Một số thành phần yêu cầu trên có thể chỉ cần số phiên bản phát hành thấp hơn để hoạt động.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Danh sách dưới đây đề cập đến các tính năng chính của phiên bản phần mềm 2.0, các tính năng phụ không quan trọng có thể không được đề cập đến. Xem thêm về Mô tả hoạt động Hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm

 • Tự động chuyển đổi mốc thời gian từ dương lịch về can chi hoặc ngược lại để lập ra bảng Nhâm
 • Lưu trữ khóa Nhâm vĩnh viễn và tra cứu lại bất cứ khi nào
 • Tự động liên kết các khóa có sự liên quan với nhau
 • Tra cứu vị trí và thông tin của một hoặc toàn bộ hệ thống thần sát Đại Lục Nhâm
 • Tra cứu thông tin của mỗi đối tượng trực tiếp trên khung nghiên cứu, dựa trên công nghệ AJAX
 • Phân tích nhanh toàn bộ 64 khóa thể dựa trên mặt quẻ ( xem thêm Lục Nhâm khóa kinh 1.0 )
 • Thêm, sửa các giải đoán cá nhân cho mỗi khóa

CÁC LƯU Ý

Lục Nhâm thần khóa 2.0 được thiết kế để hướng về tương lai, đảm bảo khả năng mở rộng phân tích cho bất kỳ lý thuyết nào. Do vậy, phiên bản này không còn tính tương thích ngược với các phiên bản trước đó.

Lục Nhâm thần khóa 2.0 là một gói mở rộng, làm việc dựa trên một hệ thống lớn hơn được gọi Hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm.

Nothing to say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *