Gói mở rộng Lục Nhâm khóa kinh 1.0

Khóa kinh tập là nền tảng cơ bản vững chắc cho việc giải đoán Lục Nhâm mà bất cứ Nhâm gia nào cũng không thể bỏ qua. Dựa trên 64 khóa thể để lý giải các ý nghĩa sơ bộ của một quẻ, sau đó mới có thể mở rộng và đi vào từng chi tiết của sự vật, sự việc chiêm đoán.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Danh sách dưới đây liệt kê các tính năng chính mà gói mở rộng này thực hiện:

  • Phân tích nhanh 64 khóa thể cho phép người dùng xác định quẻ cá nhân có lẫn những khóa nào
  • Phân loại các khóa đáp ứng điều kiện nếu người dùng chỉ định
  • Lưu trữ thông tin về các khóa cho phép tái sử dụng để phân tích Tất pháp phú

Lưu ý: Gói mở rộng Lục Nhâm khóa kinh 1.0 không thể hoạt động độc lập, nó yêu cầu phiên bản phần mềm Lục Nhâm thần khóa 2.0 để thực thi công việc. 

Nothing to say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *