Cập nhật hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm 2.0.2

Hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm đã được cập nhật thêm các tính năng mới vào ngày 22/8/2018 Danh sách các phiên bản phần mềm và tính năng mới được đề cập dưới đây:

LỤC NHÂM THẦN KHÓA 2.0.2

Các tính năng / sửa đổi mới bao gồm:

 • Tối ưu hóa trường nhập khi lập quẻ bằng mốc Can Chi.
 • Tự động gửi lệnh truy vấn hệ thống thần sát (phiên bản trước người dùng thao tác thủ công).
 • Bổ sung thiết kế Modal pop-up rộng 95% trên thiết bị có chiều ngang tối thiểu 992px, cho phép tải bảng Nhâm lên Modal tra cứu.
 • Bổ sung 2 móc AJAX cho phép các gói mở rộng móc thuật toán xử lý tra cứu mà không cần thay đổi lõi Lục Nhâm thần khóa:
  1. Móc nham_ajax_dropdown_frontend (filter hook) cho phép móc nội dung vào menu xổ xuống của thẻ Tra cứu.
  2. Móc nham_ajax_backend_register (filter hook) cho phép đăng ký loại dữ liệu xác thực AJAX và hàm xử lý.
 • Bổ sung các tùy chỉnh cài đặt cấp phép cho quản trị viên và lớp bảo mật xác thực AJAX.
 • Bổ sung công cụ sao lưu dữ liệu tùy biến riêng biệt cho cho các loại dữ liệu Nhâm (dành cho quản trị).

(Xem thêm về các tính năng của phiên bản phần cốt lõi Lục Nhâm thần khóa 2.0.1)

LỤC NHÂM KHÓA KINH 1.0.2

Các tính năng / sửa đổi mới bao gồm:

 • Tự động tính toán khóa kinh cho một khóa Nhâm (thủ công trước đây).
 • Sử dụng các móc AJAX từ lõi Lục Nhâm thần khóa 2.0.2 để khởi tạo dữ liệu tra cứu.
 • Tải bảng Nhâm trên Modal lớn khi tra cứu một khóa giúp tạo cái nhìn trực quan và chi tiết hơn.

(Xem thêm về các tính năng của phiên bản gói mở rộng Lục Nhâm khóa kinh 1.0.1)

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Phiên bản phần mềm Lục Nhâm thần khóa 2.0.2 yêu cầu các thành phần sau để hoạt động:

 • WordPress phiên bản 4.9 hoặc cao hơn
 • PHP phiên bản 5.3 hoặc cao hơn
 • mySQL phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
 • ACF phiên bản 5.7.1 hoặc cao hơn (đã kiểm tra với 5.7.3)
 • Giao diện có hỗ trợ hoặc không xung đột với Twiter Bootstrap phiên bản 3.x
 • Thiết bị truy cập tầm trung với trình duyệt hỗ trợ HTML5 và CSS3

Lưu ý: Một số thành phần yêu cầu trên có thể chỉ cần số phiên bản phát hành thấp hơn để hoạt động.

LƯU Ý

Bản cập nhật này cũng đã cập nhật bổ sung các thay đổi cho tệp tin Javascript và các lớp CSS phía máy khách, do vậy bạn cần xóa bộ nhớ đệm (cache) trên trình duyệt để hệ thống gửi lại các tệp này về thiết bị của bạn. Bỏ qua bước này sẽ gây ra lỗi bởi các lệnh xử lý không được đồng bộ với máy chủ. Tham khảo thêm tại https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi

Nothing to say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *