Cập nhật hệ thống Lục Nhâm 2.0.1

Hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm đã được cập nhật thêm các tính năng mới vào ngày 16/08/2018. Danh sách các phiên bản phần mềm và tính năng mới được đề cập dưới đây:

LỤC NHÂM THẦN KHÓA 2.0.1

Các tính năng / sửa đổi mới bao gồm:

 • Nâng cấp thuật toán Âm dương lịch, cho phép tính toán được nhiều hơn và khả năng tự khớp thời gian Can Chi.
 • Bổ sung Đa chiêm pháp, cho phép hoán đổi quẻ từ một quẻ gốc theo Hoán nhật thần hoặc Hoán tướng.
 • Bổ sung tính năng Tham chiếu, cho phép liên kết các khóa Nhâm liên quan chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, khả năng tự động gửi tham chiếu đến quẻ chính khi sử dụng Đa chiêm pháp.
 • Bổ sung lớp Thông tin khóa, hiển thị chi tiết về thông tin khóa Nhâm.
 • Bổ sung thêm các tùy chọn cho người dùng và quản trị viên.
 • Bổ sung trường nhập cơ bản lưu thiết lập cho 64 khóa thể, gồm thiệu quẻ và tham chiếu.
 • Bổ sung AJAX tra cứu thông tin của một khóa thể.
 • Bổ sung trước một số lớp xử lý cho việc phát triển kế tiếp.
 • Loại bỏ nút xem thông tin vấn nhân, thông tin vấn nhân được hiển thị cùng nút xem thông tin khóa.
 • Điều chỉnh một số thuộc tính CSS và tối ưu hóa một số lớp xử lý dữ liệu.

(Xem thêm về các tính năng của phiên bản phần cốt lõi Lục Nhâm thần khóa 2.0)

LỤC NHÂM KHÓA KINH 1.0.1

Các tính năng / sửa đổi mới bao gồm:

 • Sửa một số lỗi phân tích khóa.
 • Điều chỉnh một số chi tiết giúp tương thích với Lục Nhâm thần khóa 2.0.1

(Xem thêm về các tính năng của phiên bản gói mở rộng Lục Nhâm khóa kinh 1.0)

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Phiên bản phần mềm Lục Nhâm thần khóa 2.0.1 yêu cầu các thành phần sau để hoạt động:

 • WordPress phiên bản 4.9 hoặc cao hơn
 • PHP phiên bản 5.3 hoặc cao hơn
 • mySQL phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
 • ACF phiên bản 5.7.1 (bắt buộc)
 • Giao diện có hỗ trợ hoặc không xung đột với Twiter Bootstrap phiên bản 3.x
 • Thiết bị truy cập tầm trung với trình duyệt hỗ trợ HTML5 và CSS3

Lưu ý: Một số thành phần yêu cầu trên có thể chỉ cần số phiên bản phát hành thấp hơn để hoạt động.

Nothing to say

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *