Bài khóa 64: Lục Thuần Khóa

Quẻ mà 4 chữ trên của Tứ khóa và Tam truyền toàn là những chữ thuộc Dương: Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất, hoặc toàn là những chữ thuộc Âm: Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi thì gọi là Lục thuần khóa. Chữ Dương thì gọi là Lục Dương cách, chữ Âm thì gọi là Lục Âm cách.

trích Lục Nhâm đại toàn / Bùi Ngọc Quảng

Bốn chữ trên của Tứ khóa là Dậu Hợi Tị Mùi và Tam truyền là Hợi Sửu Mão toàn là những chữ thuộc Âm, cho nên gọi là Lục Âm cách, thuộc về Lục thuần khóa. Quẻ này cũng thuộc về Gián truyền khóa là Minh mông cách, sự việc làm không đúng chủ đích mà lòng rất phân vân. Vả lại đây cũng là Đan xạ cách cũng ứng việc không tới nơi tới chốn, hoặc làm sai đi, lệch một bên. Sơ truyền Hợi tuy tác Tài nhưng gia Dậu là Tuần không nên Mưu sự hay cầu tài cũng chỉ uổng công mà thôi.

Thuần tức là toàn Âm hoặc toàn Dương trên Tứ khóa và Tam truyền.

Lý đoán Lục thuần khóa

Lục Dương là quẻ sáng lạn như trên 3 tầng trời. Chiêm hỏi việc công chính rất hợp với lý quang minh chính đại, tất phải có kết quả tốt. Bằng như hỏi việc tư tà sẽ không được thành công. Quẻ Lục Âm như lội qua bao vực thẳm tối tăm, hợp với việc tư riêng có tính cách che giấu, nhưng không thành đạt việc công chính.

Lục thuần khóa là quẻ Trời cao (Lục Dương) cùng vực thẳm (Lục Âm) phân biệt cách nhau xa, cũng gọi là quẻ bao biển thành hồ, có tượng là đổi cũ theo mới (quẻ Trạch Hỏa cách).

Lục thuần khóa có lẫn các cách tốt của Gián truyền khóa như Đăng tam thiên cách, Xuất hộ cách, Lệ minh cách…hoặc Can và Sơ truyền được vượng tướng khí thừa cát tướng là quẻ rất tốt, có tượng là người lớn như con hổ biến hình, chưa xem đã có tin, chắc được sự biến đổi rõ ràng (quẻ Trạch Hỏa cách – Cửu ngũ).

Lục thuần khóa có lẫn các cách xấu của Gián truyền khóa như Thiệp Tam uyên, Nhập minh cách, Yển kiển cách, Bội lệ cách…hoặc Can và Sơ đều bị Hưu – tù – tử khí thừa hung tướng ứng điềm đại hung, có tượng quân tử biến hình, tiểu nhân đổi mặt (quẻ Trạch Hỏa cách – Thượng lục).

Lục Dương khóa là quẻ toàn hào Dương, chiếu sáng rực rỡ, minh chính, cao cả. Chiêm hỏi cho bậc quyền quý, việc trong chính phủ là tốt lắm. Bậc đại quan, Thư tướng, Vua chúa thì ứng gặp quẻ này, nếu Sơ truyền ngộ Tuần không thì giảm tốt. Thường dân, hạng ty hạ gặp quẻ Lục Dương khóa này mà thấy Sơ ngộ Tuần không thì cuối cùng lại tốt, vì Tuần không làm giảm độ sáng của Lục Dương nên hợp sức với hạng tiểu nhân, Tị hạ.

Lục Âm là quẻ toàn Âm, u tối, ty hạ,những việc ẩn khuất, mờ ám, tà dại, nịnh bợ, tiểu nhân chiêm gặp quẻ này là hợp nhưng nếu Sơ ngộ Tuần không thì việc cầu cũng chẳng được.

Lục thuần khóa và Gián truyền khóa thường có mối quan hệ với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *