Trang này đề cập đến việc sử dụng các tài liệu tham khảo trên hệ thống nghiên cứu Lục Nhâm, thuộc quyền sở hữu tác phẩm của các tác giả khác, vui lòng tham khảo để biết thêm thông tin.

Hầu hết các tài liệu tham khảo trên hệ thống này được dẫn nguồn từ tác phẩm Bí tàng đại lục Nhâm độn đại toàn của tác giả Bùi Ngọc Quảng, một số ít được trích dẫn từ các nguồn khác, như tác phẩm Lục Nhâm đại toàn của tác giả Quách Tải Lai. Xin hãy mua sách gốc để ủng hộ tâm sức của các tác giả, bởi cũng vì nghĩa cử cao đẹp muốn đóng góp sức mình cho sự phát triển văn hóa mà chúng ta có những tài liệu hết sức trân quý để khảo cứu.

Các tài liệu được đưa lên hệ thống này (lucnham.com) được dùng cho mục đích tham khảo, thuận tiện khi tìm kiếm thông tin. Tác giả từ chối trao đổi, mua bán hoặc chia sẻ các tài liệu này, bởi chưa được sự cho phép của các cá nhân, tổ chức sở hữu tác quyền (việc liên hệ gặp khó khăn).

Nếu quý vị có yêu cầu cài đặt một hệ thống nghiên cứu riêng, vui lòng lưu ý rằng lõi chương trình (phần mềm Lục Nhâm) không tích hợp bất kỳ tài liệu tham khảo nào, tác giả chỉ có thể cung cấp cho quý vị một bộ khung nhập liệu, và quý vị phải tự thực hiện thêm, xóa, sửa các nội dung này.

Trên hệ thống lucnham.com, các tài liệu có thể được gỡ bỏ hoặc ẩn giấu nếu có sự yêu cầu của cá nhân, tổ chức sở hữu nội dung tài liệu, hành động này có thể không được thông báo trước cho người dùng trên hệ thống.

Nếu cá nhân, tổ chức sở hữu các nội dung được công khai trên hệ thống này (lucnham.com), và không đồng ý cho chúng tôi (những nhà khảo cứu Nhâm) được sử dụng các nội dung trên, xin vui lòng nhắc nhở, quản trị viên hệ thống sẽ có hành động kịp thời để không làm phiền lòng và ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị.

Trân trọng,